Free songs
PIRC

Artykuły

KOMAX – Moduł Teletechniczny Systemowy

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Dziennik Ustaw nr 1289 z dnia 22 listopada 2012 r., nakłada na inwestorów, developerów obowiązek wykonania w budynkach wielorodzinnych, które po 22 lutego 2013 r. złożyły wniosek o pozwolenie na budowę, instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) zgodnie z określonymi minimalnymi wymaganiami.
Najnowsza MEGAUSTAWA z 2016 roku, która weszła w życie z dniem 01.01.2017 jasno określa, że również istniejące budynki muszą dostosować instalacje teletechniczne do minimalnych założeń Rozporządzenia.
W przypadku gdy nie ma w danej części budynku przewidzianego pomieszczenia technicznego, jak również nie da się zainstalować w poprawny sposób szafy RACK, należy zastosować naścienny Punkt Styku 19”, taki jak np. zaprezentowany na zdjęciu. Jednym z rozwiązań naściennego PS jest Systemowy Punkt Styku. W estetyczny sposób na ścianie w garażu można umieścić szafki i zakończyć kable z lokali mieszkalnych oraz zainstalować urządzenia aktywne instalacji zbiorowej TV naziemnej i satelitarnej.


SŁOWNICTWO POJĘĆ W TELETECHNICE I TELEKOMUNIKACJI

W 37 numerze WARUNKÓW TECHNICZNYCH.PL mgr inż. Zygmunt Marek Ziółkowski stara się uporządkować używane w teletechnice i telekomunikacji pojęcia.

CZYTAJ WIĘCEJ


ZNACZENIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH W BUDYNKACH

WARUNKI TECHNICZNE.PL nr 37 – krótki przewodnik w opracowaniu Zygmunta Marka Ziółkowskiego, uświadamiający, jakie znaczenie w naszym codziennym życiu ma telekomunikacja i teletechnika, i jak często wykorzystujemy ich możliwości i zdobycze.

CZYTAJ WIĘCEJ


DEBATA EKSPERCKA: INSTALACJE TELETECHNICZNE W PRAWIE I NA CO DZIEŃ

W najnowszym wydaniu magazynu Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki, Warunki Techniczne.PL nr 37 ukazała się ciekawa debata utrzymana w tematyce numeru, dotycząca, między innymi, znaczenia instalacji teletechnicznych w budynku dla użytkownika oraz jakie są podstawowe korzyści z ich zastosowania? Jakie są oczekiwania inwestorów, a jakie przyszłych użytkowników mieszkań?
Głos w debacie zabrał nasz ekspert w dziedzinie instalacji teletechnicznych, Wiceprezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Pan Jacek Kosiorek.

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowoczesna instalacja teletechniczna Firmy Diomar

Najnowsze wydanie Warunków Technicznych.PL nr 37 w całości zostało poświęcone instalacjom teletechnicznym w budynkach i związanym z tą gałęzią budownictwa zagadnieniom branżowym, a także znaczeniu tych instalacji w codziennych życiu.

Firma Diomar, Członek PIRC, została poproszona o wykonania instalacji telekomunikacyjnej przy ul. Sklepowej 22 w Warszawie, zgodnej z wymaganiami w zakresie instalacji telekomunikacyjnych (teletechnicznych) określonych w Warunkach Technicznych od czasu nowelizacji z lutego 2013 roku (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012r., Dz. Ust. Poz.1289 z dnia 22.11.2012). Wykonana w prawidłowy sposób „(…) instalacja umożliwia operatorowi telekomunikacyjnemu podłączanie każdego lokalu do szerokopasmowego Internetu i innych usług w prosty sposób oraz umożliwia niezależny odbiór w wysokiej jakości cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny i satelitarny (…)”.

CZYTAJ WIĘCEJ


Korzyści z wprowadzenia Rozporządzenia Budynkowego

Korzyści z wprowadzenia Rozporządzenia Budynkowego

Od 23 lutego 2013 r. obowiązuje nowelizacja Rozporządzenia Budynkowego w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 22 listopada 2012 r., poz. 1289. Nowelizacja Rozporządzenia zapewnia dostęp do sygnałów TV i SAT w jakości na jaką najczęściej nie może pozwolić sobie indywidualny odbiorca.

CZYTAJ WIĘCEJ


Wszystko z jednego gniazdka

Jeszcze kilka lat temu typowy polski dom czy kamienica oblepione były satelitarnymi antenami, po elewacjach zwisały kable, a na klatkach schodowych piętrzyły się różnego rodzaju puszki należące do operatorów sieci kablowych czy telekomunikacyjnych.

CZYTAJ WIĘCEJ


Zmiany w kodeksie budowlanym w kontekście spraw teletechnicznych

W lutym tego roku miną 4 lata od wejścia w życie rewolucyjnej nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. poz. 1289 z 2012 r.), która – jak przystało na XXI wiek – wprowadziła swobodny wybór sposobu od-bioru telewizji i radia, poprzez zainstalowanie na każdym budynku wielorodzinnym anten do odbioru radia, telewizji naziemnej DVB-T i telewizji satelitarnej, a także dostępu do telewizji kablowej.

Jaki to ma związek z Kodeksem budowlanym i planowanymi zmianami w 2017 roku?

CZYTAJ WIĘCEJ

POBIERZ PDF


Pięć kabli do każdego mieszkania – Jacek Kosiorek

Pięć kabli do każdego mieszkania to strata czy zysk?

Unia Europejska oczekuje, że we wszystkich krajach UE do 2020 r. prawie 50% społeczeństwa będzie miało dostęp do Internetu o prędkościach co najmniej 100 Mb/s, a pozostała część do Internetu o przepustowości minimum 30 Mb/s.

CZYTAJ WIĘCEJ

POBIERZ PDF


Instalacja zbiorowa i satelitarna – Jacek Kosiorek

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr 1289 z dnia 6 listopada 2012 r, które weszło w życie dnia 23 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych (WT), nakłada na inwestorów obowiązek wybudowania instalacji zbiorowej do odbioru programów naziemnych radiowych DAB i telewizyjnych DVB-T oraz instalacji satelitarnej dla dwóch satelitów. Budynki wielorodzinne to takie, które posiadają powyżej dwóch lokali mieszkalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

POBIERZ PDF

Copyright © PIRC 2012-2018