Free songs
PIRC

Artykuły

Korzyści z wprowadzenia Rozporządzenia Budynkowego

Korzyści z wprowadzenia Rozporządzenia Budynkowego

Od 23 lutego 2013 r. obowiązuje nowelizacja Rozporządzenia Budynkowego w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 22 listopada 2012 r., poz. 1289. Nowelizacja Rozporządzenia zapewnia dostęp do sygnałów TV i SAT w jakości na jaką najczęściej nie może pozwolić sobie indywidualny odbiorca.

CZYTAJ WIĘCEJ


Wszystko z jednego gniazdka

Jeszcze kilka lat temu typowy polski dom czy kamienica oblepione były satelitarnymi antenami, po elewacjach zwisały kable, a na klatkach schodowych piętrzyły się różnego rodzaju puszki należące do operatorów sieci kablowych czy telekomunikacyjnych.

CZYTAJ WIĘCEJ


Zmiany w kodeksie budowlanym w kontekście spraw teletechnicznych

W lutym tego roku miną 4 lata od wejścia w życie rewolucyjnej nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. poz. 1289 z 2012 r.), która – jak przystało na XXI wiek – wprowadziła swobodny wybór sposobu od-bioru telewizji i radia, poprzez zainstalowanie na każdym budynku wielorodzinnym anten do odbioru radia, telewizji naziemnej DVB-T i telewizji satelitarnej, a także dostępu do telewizji kablowej.

Jaki to ma związek z Kodeksem budowlanym i planowanymi zmianami w 2017 roku?

CZYTAJ WIĘCEJ

POBIERZ PDF


Pięć kabli do każdego mieszkania – Jacek Kosiorek

Pięć kabli do każdego mieszkania to strata czy zysk?

Unia Europejska oczekuje, że we wszystkich krajach UE do 2020 r. prawie 50% społeczeństwa będzie miało dostęp do Internetu o prędkościach co najmniej 100 Mb/s, a pozostała część do Internetu o przepustowości minimum 30 Mb/s.

CZYTAJ WIĘCEJ

POBIERZ PDF


Instalacja zbiorowa i satelitarna – Jacek Kosiorek

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr 1289 z dnia 6 listopada 2012 r, które weszło w życie dnia 23 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych (WT), nakłada na inwestorów obowiązek wybudowania instalacji zbiorowej do odbioru programów naziemnych radiowych DAB i telewizyjnych DVB-T oraz instalacji satelitarnej dla dwóch satelitów. Budynki wielorodzinne to takie, które posiadają powyżej dwóch lokali mieszkalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

POBIERZ PDF