Free songs
PIRC

Cyfryzacja radia

MEMORANDUM W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI RADIOFONII W POLSCE


W związku z procesami cyfryzacyjnymi toczącymi się aktualnie w obrębie radiofonii europejskiej, organizatorzy konferencji Cyfrowa Polska dla Wszystkich, w tym sesji Teraz Radio! – Post Scriptum, która miała miejsce w dniu 6 kwietnia 2013 r. w ramach Poznań Media EXPO 2013, uznali za niezbędne sporządzenie memorandum w sprawie przyszłości radiofonii, skierowanego do władz państwowych i odpowiednich organów decyzyjnych. Obserwując znaczne przyspieszenie cyfryzacji radiofonii w wielu krajach Europy niezbędne jest podjęcie konkretnych działań w tym obszarze także i w Polsce. Nie będzie to możliwe bez stworzenia, wzorem innych krajów, spójnego planu cyfryzacji oraz określenia szczegółów tego procesu, tak aby radiofonia w Polsce mogła przejść cyfrową metamorfozę bezproblemowo, tj. bez ponoszenia zbędnych kosztów tak finansowych, jak i społecznych. Konieczne tu będzie wsparcie władz państwowych, które mają określone obowiązki w zakresie dostarczania obywatelom informacji oraz zapewnienia im dostępu do edukacji i dóbr kultury. Kończący się właśnie proces cyfryzacji telewizji naziemnej wykazał jak ważne jest w tego typu przedsięwzięciach wsparcie rynku ze strony administracji państwowej. Sygnatariusze Memorandum apelują o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu zabezpieczenie przyszłości radiofonii w Polsce tak, aby proces cyfryzacji rozpoczął się i przebiegał w sposób płynny, zabezpieczając interesy wszystkich nadawców – tak publicznych, jak i komercyjnych, zarówno ogólnopolskich, jak lokalnych. Efektem tych działań będzie większy wybór programów, nowe usługi multimedialne i zdecydowanie lepsza jakość radia.

Memorandum zostało podpisane przez Prezesa Zarządu Polskiego Radia SA Andrzeja Siezieniewskiego, Prezesa Zarządu Radia Wrocław SA Tomasza Dudę oraz Prezesa Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej Jacka Silskiego i rozesłane do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Gospodarki, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji, Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.