Free songs
PIRC

O nas

Czym jest Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej?


Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowym (PIRC) jest kontynuatorem działalności Stowarzyszenia Firm Branży Satelitarnej (SFBS), organizacji powstałej w 2002 roku. Izba zrzesza nadawców i operatorów telewizji satelitarnej i naziemnej, operatorów bezprzewodowego Internetu, dostawców i producentów sprzętu do telewizji satelitarnej i naziemnej oraz firmy usługowe z całego kraju. Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej jest obecna w pracach Sejmu, Rządu RP oraz seminariach i konferencjach dotyczących szerokiej problematyki radia, telewizji i Internetu, w szczególności przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej, a także realizowania dostępu do Internetu szerokopasmowego bezprzewodowego. PIRC wpływa na kształt ustaw i rozporządzeń dotyczących nowych rozwiązań technicznych, infrastruktury telekomunikacyjnej, praw autorskich oraz rozwiązań administracyjnych.


Misja


Statutowym zadaniem PIRC jest reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych firm, oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa, polityki społecznej i ekonomicznej wobec organów władzy publicznej. Izba występuje także do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie polityki gospodarczej, a także współdziała z innymi organizacjami przedsiębiorców. Oprócz tego PIRC organizuje szkolenia, prowadzi badania, prowadzi doradztwo ekonomiczne, wykonuje ekspertyzy w zakresie radiodyfuzji cyfrowej, patronuje wielu wydarzeniom związanym z rynkiem telekomunikacji i mediów oraz angażuje się w działalność społeczną mającą na celu wsparcie procesu informatyzacji społeczeństwa.

Polską Izbą Radiodyfuzji Cyfrowej kierują eksperci z branży – przedstawiciele firm od lat działających na polskim rynku. W strukturach PIRC działają również Rada Konsultacyjna, prowadzona jest również stała współpraca z Kancelariami Prawnymi.