Free songs
PIRC

O nas

Czym jest Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej?


Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowym (PIRC) jest kontynuatorem działalności Stowarzyszenia Firm Branży Satelitarnej (SFBS), organizacji powstałej w 2002 roku. Izba zrzesza nadawców i operatorów telewizji satelitarnej i naziemnej, operatorów bezprzewodowego Internetu, dostawców i producentów sprzętu do telewizji satelitarnej i naziemnej oraz firmy usługowe z całego kraju. Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej jest obecna w pracach Sejmu, Rządu RP oraz seminariach i konferencjach dotyczących szerokiej problematyki radia, telewizji i Internetu, w szczególności przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej, a także realizowania dostępu do Internetu szerokopasmowego bezprzewodowego. PIRC wpływa na kształt ustaw i rozporządzeń dotyczących nowych rozwiązań technicznych, infrastruktury telekomunikacyjnej, praw autorskich oraz rozwiązań administracyjnych.


Misja


Statutowym zadaniem PIRC jest reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych firm, oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa, polityki społecznej i ekonomicznej wobec organów władzy publicznej. Izba występuje także do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie polityki gospodarczej, a także współdziała z innymi organizacjami przedsiębiorców. Oprócz tego PIRC organizuje szkolenia, prowadzi badania, prowadzi doradztwo ekonomiczne, wykonuje ekspertyzy w zakresie radiodyfuzji cyfrowej, patronuje wielu wydarzeniom związanym z rynkiem telekomunikacji i mediów oraz angażuje się w działalność społeczną mającą na celu wsparcie procesu informatyzacji społeczeństwa.

Polską Izbą Radiodyfuzji Cyfrowej kierują eksperci z branży – przedstawiciele firm od lat działających na polskim rynku. W strukturach PIRC działają również Rada Konsultacyjna, prowadzona jest również stała współpraca z Kancelariami Prawnymi.


Polityka Prywatności


Poniższe postanowienia stanowią politykę prywatności, zwaną dalej: „Polityka Prywatności”, która określa informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej, o numerze NIP: 7792326286, zwanej dalej PIRC.

PIRC dokłada wszelkich starań, aby serwis pirc.org.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych.

pirc.org.pl zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z przepisów
o ochronie danych osobowych, w tym prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres asystent@pirc.org.pl

Zaprenumerowanie elektronicznych newsletterów należących do pirc.org.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych dodatkowych, np. imię i nazwisko. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej pirc.org.pl Tym samym PIRC zastrzega sobie prawo do wysyłania dodatkowych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

pirc.org.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu pirc.org.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach w Polityce Prywatności, pirc.org.pl będzie informować na bieżąco na swoich stronach.

W przypadku pytań lub wątpliwości, odnośnie Polityki Prywatności, pirc.org.pl prosi o kontakt na adres e-mail: asystent@pirc.org.pl.