Free songs
PIRC

Zarząd

Prezes Zarządu – Jacek Silski

Jacek Silski urodzony w roku w 1951 roku w Poznaniu, absolwent Politechniki Poznańskiej, Prezes Zarządu oraz inicjator powstania Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Działacz gospodarczy, m.in. współzałożyciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Prezes Wielkopolskiej Federacji Pracodawców, Wiceprzewodniczący Woj. Komisji Dialogu Społecznego Woj. Wielkopolskiego, Członek Rady Programowej TVP O/Poznań.

Członek Wielkopolskiej Rady Trzydziestu przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, Członek Rady Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej przy Politechnice Poznańskiej, Członek Rady Gospodarczej przy Rektorze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Wprowadził w kraju telewizję satelitarną na skalę masową w lutym 1989 r., natychmiast po starcie satelity ASTRA z serwisem dla telewizji SKY. Udziałowiec spółek grupy COMSAT, producenta sprzętu satelitarnego od 1992 r. pod własną marką COMSAT. Inicjator likwidacji podatku akcyzowego od sprzętu satelitarnego w 1996 r., twórca zaakceptowanych przez parlament poprawek w ustawach dot. płatnej telewizji oraz nowelizacji rozporządzenia telekomunikacyjnego wprowadzającego obowiązek instalacji anten telewizji naziemnej DVB-T, satelitarnych i radiowych w nowych budynkach wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej. Promotor wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem radiodyfuzji w przekazie telewizji, radia i Internetu, również szerokopasmowego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną i zawodową w 2005 roku, a w 2012 roku – Złotym Krzyżem Zasługi. Uhonorowany przez Wojewodę Wielkopolskiego Brązowym Medalem im. Witolda Celichowskiego za 10 letnią pracę na rzecz rozwoju i propagowania dialogu społecznego, w 2015 roku uhonorowany Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP przyznaną przez Ministra Gospodarki RP oraz Srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „LABOR OMNIA VINCIT” za Krzewienie Idei Pracy Organicznej. Odznaczony również „Platynowym Laurem Dekady” za realizację procesów konsolidacyjnych w branży telekomunikacyjnej w Wielkopolsce, „Patentem Satelitarnym” w uznaniu wybitnego wkładu w rozwój pejzażu satelitarno-kablowego oraz Indywidualną Wielkopolską Nagrodą Jakości. Założyciel i prezes honorowy Stowarzyszenia KRAV MAGA Polska, organizacji, która wdrożyła program walki wręcz w Wojsku Polskim. Zainteresowania: dalekie podróże, motocykle, sztuki walki, nurkowanie (nurek stopnia Master Scuba Diver), pilot samolotów ultralekkich.


Wiceprezes Zarządu – Wojciech Sosiński


Wiceprezes Zarządu – Jacek Kosiorek

Jacek Kosiorek jest właścicielem Firmy KOMAX. Od końca lat 80 zajmuje się systemami telewizyjnymi oraz telekomunikacyjnymi w tym Telewizji kablowej, FTTH i TV-sat. W latach lat 90 pracował w Telewizji Kablowej Elektrim TV w Warszawie i nieprzerwanie do lat obecnych współpracuje z Operatorami Telekomunikacyjnymi. Od 2000 roku jest właścicielem Firmy KOMAX i prezesem firmy KOMAX.NET Sp. z o.o. Firma KOMAX zajmuje się projektowaniem, budową, serwisem oraz instalacjami sieci kablowych głównie na terenie centralnej Polski w tym nowymi technologiami FTTH. Jest Przewodniczącym Grupy roboczej PIRC ds. instalacji teletechnicznych oraz współautorem nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 1289), nad którym PIRC pracowała przez 2 lata, i które weszło w życie 23.02.2013.


Wiceprezes Zarządu – Paweł Łuczak

W dniu 14 stycznia 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Wyborcze Członków PIRC, podczas którego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu został powołany Pan Paweł Łuczak.

Paweł Łuczak jest absolwentem Wydziału Elektroniki na kierunku Telekomunikacja Politechniki Warszawskiej. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim – Ochrona Konkurencji i Regulacje w Sektorach Infrastrukturalnych (Telekomunikacja) oraz w Szkole Głównej Handlowej – Project Management.

Od ponad 24 lat pracuje dla sektora telekomunikacyjnego. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się rynkiem szeroko rozumianych usług mobilnych, przede wszystkim w obszarze telefonii ruchomej. Od niemal 10 lat zajmuje się również rynkiem usług telewizyjnych.

Od 2008 roku związany jest z firmami Grupy Cyfrowego Polsatu.