Free songs
PIRC

Zmiany w kodeksie budowlanym w kontekście spraw teletechnicznych

W lutym tego roku miną 4 lata od wejścia w życie rewolucyjnej nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. poz. 1289 z 2012 r.), która – jak przystało na XXI wiek – wprowadziła swobodny wybór sposobu odbioru telewizji i radia, poprzez zainstalowanie na każdym budynku wielorodzinnym anten do odbioru radia, telewizji naziemnej DVB-T i telewizji satelitarnej, a także dostępu do telewizji kablowej.

Powyższe zdanie jest fragmentem artykułu prezesa Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej Jacka Silskiego. Prosimy pamiętać, że przedstawiciele PIRC w latach 2010 – 2012 przygotowali dla ówczesnego MAC Rozporządzenie Dz.U. 1289 z dnia 22.11.2012, które zapewnia do dnia dzisiejszego swobodny dostęp mieszkańców nowych budynków (które otrzymały pozwolenie na budowę po 22.02.2013) do usług różnych operatorów świadczących usługi różnymi technologiami oraz do Cyfrowej Telewizji Naziemnej, radia analogowego i cyfrowego DAB+ oraz do sygnałów z dwóch satelitów (zazwyczaj jest to HOT BIRD 13 i ASTRA 19). Obecnie to klient ma możliwość wyboru między różnymi dostawcami usług internetowych oraz telewizyjnych, a nie na zasadzie, że to „operator wybiera klienta”.


Jaki to ma związek z Kodeksem budowlanym i planowanymi zmianami w 2017 roku?

A mianowicie planowane wielkie zmiany w k.b. mogą po-ciągnąć za sobą wielkie zmiany w teletechnice, a w zasadzie brak konieczności jej wykonania.

6 października 2016 roku we Wrocławiu w obecności podsekretarza stanu ministra Zuchowskiego odbył się III kongres deweloperów poświęcony planowanym zmianom w Kodeksie budowlanym. Na kongres przyjechało około tysiąca firm deweloperskich. Zasadniczym zadaniem kongresu była debata nad tym, jak zejść do poziomu 2500 zł/mkw. oczekiwanego przez rząd w nowych budynkach, które mają powstać zgodnie z założeniami „Mieszkanie +”.


Dam jedynie kilka przykładów z kongresu w odniesieniu do spraw powiązanych z teletechniką:

1. Jedna z prezentacji dotyczyła instalacji ppoż. w nowych budynkach i kosztów wynikających z budowy takiej instalacji. Prelegent przedstawi! koszt budowy takiej instalacji w odniesieniu do ilości pożarów, które miały miejsce w ostatnich latach. Na panelu stwierdzono, że budowa instalacji ppoż. jest bardzo droga, a ilość pożarów bardzo mała, a w związku z tym „po co budować tak rozbudowane systemy wykrywania zagrożeń”.

2. Na tej samej prezentacji jedna z dużych firm telekomunikacyjnych stwierdziła, że „nie ma sensu” budować w nowych budynkach instalacji teletechnicznych dla kilku operatorów, skoro tylko jedna firma zagwarantuje dostęp do wszystkich usług dla klienta, a dewelopera to nic nie będzie kosztowało. Jednakże nikt nie powiedział, że tak wybudowana instalacja telekomunikacyjna będzie własnością tylko tego operatora, który ją wybudował, a klient będzie ubezwłasnowolniony i skazany na łaskę i niełaskę właściciela infrastruktury poprzez jeden jedyny światłowód. Przykładem jest tu Hiszpania, gdzie na rynku pozostał tylko jeden prywatny operator, a inni usługodawcy mogą świadczyć usługi tylko po infrastrukturze należącej do tej jednej firmy.

3. Tu mógłbym wiele napisać, ale nie będzie to bezpośrednio związane z teletechniką, choć np. brak garażu podziemnego, który jest też „bardzo drogi”, może mieć przełożenie na miejsca układania kabli wewnątrz budynku.

Fot. 1

Ad. 1. Dam przykład co do zasadności i konieczności budowy dobrej jakości instalacji ppoż. w budynkach wielorodzinnych. Na Ursynowie w Warszawie w pomieszczeniu przylegającym do pomieszczenia ochrony jedna z osób obsługujących budynek podgrzewała sobie pierożki i, niestety, o tym zapomniała. Kiedy temperatura potrawy była już znaczna, czujka dymu zainstalowana w tym pomieszczeniu uruchomiła system alarmowy instalacji ppoż. Po tym zdarzeniu pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo budynku zostali ponownie przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa obiektu, ale na szczęście obyło się bez konsekwencji dla samego budynku, gdyż w porę ktoś zareagował na alarm.

Fot. 2

Moje pytanie brzmi: co by było, gdyby ze względu na koszty nie było w tym pomieszczeniu czujki? Czy też skończyłoby się jedynie na strachu?

Czy dowiedzielibyśmy się o zdarzeniu w momencie wystąpienia silnego dymu czy ognia, a wtedy straty mogłyby być duże i znacznie, znacznie większe niż tylko alarm ppoż. w budynku i przyjazd straży pożarnej.

Jak sama nazwa wskazuje „instalacja przeciwpożarowa” ma zapobiegać lub w znacznym stopniu ograniczyć występowanie pożarów oraz ograniczyć skutki pożaru, które mogłyby być znacznie wyższe, gdyby w porę nie została powiadomiona straż pożarna.

Na II kongresie Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki, który odbył się w Warszawie 18.01.2017, zostały przedstawione kolejne propozycje zmian w Kodeksie budowlanym w celu ograniczenia kosztów budowy mieszkań. „Program Mieszkanie 500 – (obniżenie kosztów o 500 zł)”.

Proponowane zmiany mają dotyczyć między innymi:

  • · Zmniejszenia minimalnej powierzchni mieszkania do 18 mkw.
  • · Ograniczenia minimalnej szerokości drzwi wejściowych do 70 cm – pytanie czy przez takie drzwi da się przejechać wózkiem inwalidzkim?
  • · Podwyższenia max. wysokości stopnia na schodów z 19 do 21 cm. To tylko 2 cm, ale dla osób starszych i niedołężnych może to być droga nie do przejścia.
  • · Zmniejszenia minimalnej wielkości kabiny windy do 90/120 cm – tu było pytanie z sali, czy do takiej windy da się wjechać wózkiem inwalidzkim lub chociażby wózkiem dziecięcym z osobą towarzyszącą (rodzicami).
  • · Miejsca parkingowe „rodzinne” – jedno za drugim i (lub) ograniczenie szerokości miejsca parkingowego.

Najwięcej obaw na II kongresie SNB budziła jakość materiałów dopuszczonych do stosowania w Polsce np. w meblach, materiałach wykończeniowych (jakość pianek i tworzyw sztucznych). Jak się okazuje, jakość tych materiałów dopuszczonych do stosowania w naszym kraju może być znacznie niższa niż w Europie Zachodniej, a ma to wpływ na palność tych materiałów, a co za tym idzie łatwiejsze rozprzestrzenianie się ognia w przypadku pożaru. W takich warunkach, kiedy materiały budowlane zastosowane w mieszkaniach są tak łatwopalne, znacznie zmieniają się krzywe (rosną) szybkości rozprzestrzeniania się ognia, co w bardzo dużym stopniu może wpływać na bezpieczeństwo ludzi tam przebywających i znacznie zmniejsza czas potrzebny na ich ewakuację.


Fot. 3

Ad. 2. Co będzie, kiedy budynek pozbawimy, jak to powiedziano na spotkaniu z deweloperami 6.10.2016, „wszystkich zbędnych kabli miedzianych” (w odniesieniu do kabli telekomunikacyjnych). Mogę sobie wyobrazić powrót do propozycji rozporządzenia z 2010 roku, kiedy w budynku miał być instalowany jedynie światłowód między TSM a PS (od tego wszystko się zaczęło w 2010 roku). Pozostawienie w budynku wielorodzinnym jedynie światłowodu do mieszkania (w wersji sugerowanej przez jednego z operatorów jedynie z jednym włóknem 1J) może przyczynić się do dominacji operatorów światłowodowych. Utrzymanie w budynku mieszkalnym (zgodnie z obecnie obowiązującym prawem) obowiązku wykonania 3 kabli dla operatorów (skrętka minimum Ve, kabel koncentryczny i światłowód) oraz instalacji zbiorowej telewizji cyfrowej naziemnej i satelitarnej (TV-2sat) jest potrzebne, tak aby stworzyć mieszkańcom możliwość korzystania z różnych usługodawców, a w razie potrzeby również z bezpłatnej (poza abonamentem) TV DVB-T oraz z platform satelitarnych, takich jak np. NC+, Polsat Cyfrowy.

Bardzo ważne jest to, aby nowych budynków nie „obwieszać” antenami satelitarnymi (fot. 1 i 3) i naziemnymi, gdyż wtedy bardziej przypominają one slumsy niż nowoczesne budownictwo. Mimo że w budynku mieszkalnym (obecnie) jest kilku operatorów telekomunikacyjnych, to i tak 20 – 40% mieszkańców chce i korzysta z cyfrowej TV naziemnej oraz satelitarnej, a robi to z różnych powodów np.:

  • · ze względu na ceny pakietów TV satelitarnej,
  • · ze względu na lepszą jakość programów HD i niebawem UHD przy odbiorze z satelity,
  • · ze względu na większą liczbę i rodzaj programów sportowych z satelity.

W dniu 16 grudniu 2016 roku na Stadionie Narodowym odbyła się „Warszawska konferencja konsultacyjna Kodeksu urbanistyczno-budowlanego” i dotyczyła aktualnego stanu uzgodnień i propozycji dotyczących zmian w kodeksie. Spotkanie prowadził minister Żuchowski. Na konferencji przedstawiono najnowsze założenia do planowanych zmian w k.u.b. Przedstawione zmiany przez stronę rządową mają dotyczyć między innymi całościowego podejścia do nowych inwestycji razem z dojazdem do nich oraz z infrastrukturą (przyłącza energetyczne, woda, ścieki… i telekomunikacyjne).


W drugiej części konferencji przedstawione zostały (podczas wolnych wniosków i dyskusji) przez przedstawicieli izb zrzeszających projektantów, urbanistów, prawników różne kwestie dotyczące planowanych zmian w prawie i w k.u.b. Największe obawy szczególnie w zakresie urbanistyki i projektowania budziło dopuszczenie (możliwość dopuszczenia) ludzi bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego – bez odpowiedniej wiedzy do projektowania szczególnie nowych inwestycji. Zdaniem wielu osób, które zabrały głos w dyskusji podczas konferencji, znaczne odejście od obecnie obowiązujących zasad zawartych w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym może mieć negatywne skutki dla całego procesu budowlanego.

Proszę pamiętać, że jedną z izb, które zajmują się zmianami w prawie, jest Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki z siedzibą w Warszawie i już od kilku lat zaprasza na swoje robocze spotkania specjalistów z różnych gałęzi i dziedzin budownictwa. Spotkania mają na celu wypracowanie oraz przedstawienie dla strony ministerialnej propozycji zmian w prawie i w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym w wielu dziedzinach, w tym dotyczących budowy infrastruktury technicznej w nowych budynkach. W SNB wśród specjalistów z wielu dziedzin bardzo wiele obaw budzą planowane tak drastyczne i tak daleko idące zmiany w k.u.b. Prosimy pamiętać, że w SNB wypracowanie jednorodnego stanowiska wśród specjalistów, np. dotyczącego zmian w instalacjach wewnątrzbudynkowych, to wielomiesięczne negocjacje i spotkania w celu wyboru jak najlepszego rozwiązania. Jeżeli teraz założenia do nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i za tym idące propozycje zmian do minimum 80 ustaw i 33 rozporządzeń mają być przedstawione do końca lipca 2017, to mamy (ma strona rządowa) naprawdę bardzo mało czasu.

Wracając do spraw teletechnicznych, pozwolę sobie przypomnieć, że obecnie obowiązujące rozporządzenie budynkowe Dz.U.1289 (rozdział 8A w KB) moim zdaniem uwzględnia wymagania operatorów poprzez konieczność wykonania pełnego okablowania budynków (5 kabli do każdego mieszkania między PS a TSM), zaopatrzenia ich w instalację zbiorową TV-2sat. i przygotowania do możliwości świadczenia usług przez różnych operatorów na zasadach równego dostępu (świadczących usługi w różnych technologiach).

Podsumowując. Czekamy na konkretne propozycje ministerstw co do zakresu planowanych zmian w instalacjach teletechnicznych.


Jacek Kosiorek, wiceprezes PIRC