Free songs
PIRC

Drugie posiedzenie Grupy roboczej ds. instalacji teletechnicznych

W dniu 10 kwietnia 2014 r., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy okazji Poznań Media EXPO 2014 odbyło się drugie posiedzenie Grupy roboczej ds. instalacji teletechnicznych.


W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firm: ASTRA CEE Sp. z o.o, GZT „Telkom – Telmor”, KOMAX , TechniSat Digital Sp. z o.o., TESAT oraz DIOMAR Sp. z o.o. Główne zagadnienia poruszane na spotkaniu dotyczyły konieczności pilnego przystąpienia do prac nad nowelizacją przepisów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dla do budynków już istniejących.


0 Comments

Leave a Reply


%d bloggers like this: