Free songs
PIRC

Patronat PIRC – Konferencja Sieci Szerokopasmowe

Zapraszamy do zapoznania się z programem kolejnej edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowe, która odbędzie się w dniu 19 listopada br., w Warszawie.


Główne zagadnienia, które będą poruszane podczas Konferencji to:

• Podsumowanie dotychczasowych projektów szerokopasmowych i perspektywy dalszego rozwoju
• Analiza konkursów w ramach I osi POPC
• Bariery w budowie sieci szerokopasmowych. Rola zapisów dyrektywy kosztowej
• Czy w Polsce trzeba kreować popyt na usługi szerokopasmowe?
• Administracja państwowa i samorząd jako beneficjenci projektów szerokopasmowych


0 Comments

Leave a Reply


%d bloggers like this: