Free songs
PIRC

Grupa robocza ds. instalacji teletechnicznych

Czym zajmuje się grupa robocza PIRC ds. instalacji teletechnicznych?


Głównym celem grupy jest propagowanie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianych instalacji teletechnicznych, zwłaszcza w kontekście nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 1289) oraz współpraca w tym zakresie z przedstawicielami branży budowlanej, innych izb branżowych oraz organów rządowych.

Chcemy, aby powołanie w PIRC nowej jednostki polepszyło i rozszerzyłow współpracę pomiędzy branżą telekomunikacyjną a budowlaną, zwiększło efektywność komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami a urzędnikami, a także odpowiedziało na potrzeby artykułowane przez przedstawicieli firm członkowskich PIRC.


0 Comments

Leave a Reply