Free songs
PIRC

Patronat PIRC – VIII edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej objęła patronatem honorowym kolejną, już VIII edycję Konferencji Sieci Szerokopasmowe, która odbędzie się w dniu 31 marca br., w Warszawie, w Hotelu Westin.


Budowa sieci szerokopasmowych w Polsce jest jednym z kluczowych wyzwań, jakie stoją w obliczu budowy gospodarki opartej na wiedzy. W tym zakresie lista barier, zarówno finansowych, organizacyjnych, jak i prawnych jest długa. Na temat najlepszych rozwiązań i możliwości dyskutować będą paneliści i uczestnicy ósmej edycji konferencji Sieci Szerokopasmowe. Organizatorem konferencji jest MM Conferences S.A.

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu we współczesnym świecie staje się jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych gospodarek i sposobem zapewnienia długofalowego wzrostu gospodarczego. Wspomniana budowa sieci szerokopasmowych jest podstawą do dalszej informatyzacji regionów i jednym z elementów ich zrównoważonego rozwoju. Dlatego też przedstawiciele administracji publicznej oraz największych firm dostarczających rozwiązania dla branży spotykają się cyklicznie w jednym miejscu, by nie tylko nawiązać wzajemne kontakty i współpracę, ale również zaproponować zmiany, które usprawnią proces budowy powszechnego dostępu do szybkiego Internetu.

Efektem spotkania będą rekomendacje przedstawiane najwyższym władzom w Polsce, zawierające propozycje zmian legislacyjnych, mających na celu usprawnienie procesów wdrażania i realizacji inwestycji.


Nad poziomem merytorycznym czuwa Rada Programowa i Rada Ekspercka Wydarzenia, działające pod przewodnictwem Prezesa Piotra Muszyńskiego (Orange Polska), w której skład wchodzą m.in.:

• Anna Streżyńska (Minister Cyfryzacji)
• Magdalena Gaj (Prezes UKE)
• Przemysław Kurczewski (EmiTel)
• Andrzej Dulka (Alcatel-Lucent)
• Jacek Niewęgłowski (P4)
• Adam Sawicki (T-Mobile)


Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo na STRONIE.


0 Comments

Leave a Reply


%d bloggers like this: