Free songs
PIRC

Patronat PIRC – Forum Nowoczesnej Produkcji – podsumowanie

W dniach 9–10 listopada 2016 roku, w Warszawie odbyła się II edycja Forum Nowoczesnej Produkcji, które Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej objęła swoim patronatem. Organizatorem Forum jest firma MM Conferences. Celem wydarzenia było wspólne dążenie do wypracowania rozwiązań, które skutecznie będą wspierać rozwój innowacyjnego przemysłu w Polsce już w najbliższej przyszłości. Spotkanie to umożliwiło pogłębioną debatę reprezentatywnego grona przedstawicieli zarządów kluczowych spółek, reprezentantów administracji rządowej oraz ekspertów produkcji i nowych technologii.Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali: dr Leszek Juchniewicz – Przewodniczący Rady Programowej Konferencji Energetycznej EuroPOWER, Joanna Makowiecka-Gaca – Współprzewodnicząca Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji oraz Dariusz Piotrowski – Członek Zarządu, Microsoft w Polsce oraz Współprzewodniczący Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji. Gośćmi Honorowymi Wydarzenia byli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Pierwszy dzień Forum skupiony był wokół diagnozy stanu polskiej gospodarki i polskiej polityki przemysłowej oraz priorytetów i uwarunkowań jej rozwoju. Istotny punkt stanowiła Debata Oksfordzka, której wiodącym tematem była strategia rozwoju polskiej gospodarki. W drugiej części wydarzenia Paneliści wymieniali się poglądami na temat koncepcji i trendów Industry 4.0. W trakcie tej debaty podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy polskie firmy są gotowe i jak będą realizować założenia czwartej rewolucji przemysłowej. Ostatni panel pierwszego dnia Forum poświęcony został innowacjom w przedsiębiorstwach przemysłowych.

W dyskusjach udział wzięli m.in.:

• Ronald Binkofski – Dyrektor Generalny, Microsoft w Polsce,
• Piotr Żuber – Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju,
• Andrzej Korpak – Dyrektor Zarządzający, General Motors Manufacturing Poland,
• Paweł Borys – Prezes, Polski Fundusz Rozwoju,
• Andrzej Ziółkowski – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego,
• Thomas Ilkow – Dyrektor Generalny, Bosch Rexroth,
• Henryk Siodmok – Prezes, Grupa Atlas,
• Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP
• Piotr Czekierda, Pełnomocnik Zarządu ds. Programów Akcelaracyjnych, KGHM Cuprum.Drugi dzień Forum otworzył panel Inteligentne Fabryki, podczas którego Prelegenci rozmawiali na temat automatyzacji, robotyzacji i informatyzacji polskiego przemysłu oraz szans i wyzwań jakie stoją przed tym sektorem.

W kolejnej części spotkania podjęto istotne zagadnienie Internetu Rzeczy w produkcji przemysłowej oraz cyberbezpieczeństwa systemów w przemyśle. II edycję Konferencji zakończyliśmy panelem o inteligentnych przestrzeniach produkcyjnych – Smart Building. Wśród Prelegentów drugiego dnia znalazły się takie nazwiska jak m.in. Krzysztof Fiegler – Członek Zarządu, IPOsystem, Tomasz Haiduk – Digital Factory, Process Industries and Drives Director, Siemens Polska, Stefan Życzkowski – Prezes Zarządu, ASTOR, Marcin Hynek – Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Produkcji, Grupa LOTOS, Łukasz Wojtczak – Pełnomocnik Dyrektora ds. Aplikacji Przemysłowych, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Robert Futera – Dyrektor Centrum IT, Robert Bosch oraz Paweł Kobylański – Wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, SARP.


Produkcja przemysłowa jest filarem konkurencyjności gospodarek i służy budowaniu trwałego i opartego na stabilnych fundamentach wzrostu.

Współcześnie, w wyniku globalizacji, liberalizacji handlu, innowacji, a tym samym ciągle wzrastającej konkurencji, niezbędne jest wypracowanie nowych rozwiązań, które pomogą zoptymalizować procesy produkcyjne i poprawić pozycję firm na rynku krajowym. Odpowiedzią na te wyzwania jest Forum Nowoczesnej Produkcji, które umożliwia pogłębioną debatę na temat dostosowywania się do nieustannie zmieniających się realiów.


Więcej na STRONIE organizatora


0 Comments

Leave a Reply