Free songs
PIRC

Konkurs Osobowość Roku 2016

W dniu 5 września 2016 roku, na spotkaniu przedstawicieli ogólnopolskich organizacji branżowych: Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC), Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki (KIGE), Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego (PSE), Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego (PZPO) oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), ustanowiono Konkurs OSOBOWOŚĆ ROKU, zatwierdzono Regulamin i Kryteria przyznawania tytułu oraz Formularz zgłoszeniowy.


Konkurs OSOBOWOŚĆ ROKU ma na celu wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzieć techniczno-gospodarczych oraz promocję i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki.

Nagroda OSOBOWOŚĆ ROKU ma uhonorować działalność i aktywność osób fizycznych, które przyczyniły się do rozwoju branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej poprzez swoją działalność w obszarze nauki, przemysłu, usług, popularyzacji wiedzy a także prawa, normalizacji i kształtowania przedsiębiorczości w Polsce, w roku zgłoszenia i w dwóch latach poprzednich (zgodnie z Regulaminem Konkursu).

Tytuł ma charakter honorowy, nadawany corocznie osobom fizycznym, w trzech kategoriach:

• NAUKA
• GOSPODARKA
• OTOCZENIE BIZNESU


Zgłoszenia są przyjmowane drogą elektroniczną lub pocztową na Formularzach zgłoszeniowych na stronach internetowych organizatorów. Organizatorzy opublikują na swoich stronach internetowych listę osób nominowanych do Tytułu. Zgłoszenia nie są objęte żadnymi opłatami.

W pierwszej edycji Konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU, zgłoszenia kandydatów muszą dotrzeć do Organizatorów, nie później, niż do 31 grudnia 2016 roku.


Konkurs ma na celu:

Wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzieć techniczno-gospodarczych oraz promocję i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki.


Tematyka Konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania naukowe, techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich lach, dotyczące m. in.:

• nowych rozwiązań wyrobów elektrycznych i elektro-energetycznych,
• procesów technologicznych i metod wytwarzania, organizacji i procesów zarządzania,
• systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów, wzrostu ich jakości, oszczędności zużycia energii, wzrostu funkcjonalności,
• rozwiązań naukowo-badawczych przyczyniających się do wzrostu nowoczesności wyrobów elektrycznych i elektroenergetycznych,
• ochrony środowiska,
• ergonomii i bezpieczeństwa pracy.


Nagroda Konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU przyznawana jest osobom fizycznym za ich działalność i aktywność w roku zgłoszenia i w dwóch latach poprzednich, zgodnie z Regulaminem Konkursu i które spełniają niniejsze Kryteria.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Targów ELEKTROTECHNIKA i Targów ŚWIATŁO w Warszawie, które odbędą się w dniach 22-24 marca 2017 roku.


Więcej na stronach Organizatorów i na STRONIE organizatora


0 Comments

Leave a Reply


%d bloggers like this: