Free songs
PIRC

Pierwsze posiedzenie Grupy roboczej ds. instalacji teletechnicznych

W dniu 29 stycznia 2014 r., w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy roboczej ds. instalacji teletechnicznych.


W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firm: ASTRA CEE Sp. z o.o, Eutelsat Sp. z o.o., GZT „Telkom – Telmor”, KOMAX , TechniSat Digital Sp. z o.o., TESAT oraz DIOMAR Sp. z o.o., w którego siedzibie odbyło się spotkanie. Główne zagadnienia poruszane na spotkaniu dotyczyły dotarcia do jak większej grupy odbiorców z informacją o nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 1289). oraz zagadnień związanych z nadzorem nad inwestycjami budowlanymi w kontekście ww. rozporządzenia. Osoby zainteresowane szczegółami działalności Grupy prosimy o kontakt z biurem PIRC.


0 Comments

Leave a Reply