Free songs
PIRC

Zielona Księga Cyfryzacji Radia

Do tegorocznego Sprawozdania z działalności w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dołączyła Zieloną Księgę cyfryzacji radia w Polsce.


Dokument został przesłany pani Premier, a także Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi RP. Zielona Księga cyfryzacji radia w Polsce została zaplanowana w Strategii regulacyjnej KRRiT na lata 2014-2016.


W dyskusji o przyszłości radia cyfrowego wyłaniają się dwie opcje. Pierwszą można by nazwać regulacyjną, czyli taką, w której administracja i instytucje państwa przyjmują plan cyfryzacji i nadzorują jego realizację. Druga – rynkowa, w której sami nadawcy znajdują ekonomiczne uzasadnienie zmiany technologii i decydują o jej wdrażaniu. Jednak nawet w tym drugim przypadku nie sposób pominąć potrzeby koordynacyjnej i uzgodnieniowej roli państwa, choćby tylko w dziedzinie standardów technologicznych czy planowania zasięgów cyfrowych

– napisał we wstępie do dokumentu Witold Graboś, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i przewodniczący zespołu ds. wdrażania radiofonii cyfrowej.


Zielona Księga zawiera między innymi informacje o sytuacji radia analogowego w Polsce i na świecie, dotychczasowych pracach nad cyfryzacją rozpowszechniania programu radiowego oraz perspektywy rozwoju. W dokumencie KRRiT przedstawia także rekomendacje dla dalszych prac nad rozwojem technologii DAB+.

W pracach nad Księgą uczestniczyli Eksperci PIRC.


0 Comments

Leave a Reply