Free songs
PIRC

XVII Targi ELEKTROTECHNIKA 2019 i IX Wystawa TELETECHNIKA 2019

 

 

Już po raz dziewiąty w ramach XVII TARGÓW ELEKTROTECHNIKA odbywać się będzie  IX WYSTAWA  TELETECHNIKA – jedyna w Polsce impreza wystawiennicza, obejmująca swym zakresem zagadnienia związane z budownictwem telekomunikacyjnym i instalacjami teletechnicznymi, podczas której odbywać się będą warsztaty, szkolenia i prezentacje na temat najnowocześniejszych rozwiązań dla telekomunikacji i teletechniki. Skierowana jest do producentów i dystrybutorów urządzeń, doradców, projektantów, wykonawców  i administratorów wszelkich systemów teletechnicznych.

Dla Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej Wystawa TELETECHNIKA będzie doskonałą okazją  aby przybliżyć zwiedzającym Rozporządzenie Budynkowe, którego 5.lecie obchodziliśmy w 2018  roku.  Od czasu wprowadzenia rewolucyjnych zmian w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki     i ich usytuowanie (Dz. Ust. Poz. 1289 z 2012 r.)  Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej kładzie duży  nacisk na jego rozpowszechnianie. Mają temu służyć szkolenia, prelekcje i prezentacje, które podczas każdej kolejnej edycji Wystawy przyciągają wielu słuchaczy.
Dzięki współpracy organizatora – Agencji Soma z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, która zrzesza ponad 45 tysięcy inżynierów elektryków, mających uprawnienia do projektowania instalacji oraz nadzoru i odbioru robót elektrycznych, energetycznych i teletechnicznych mamy możliwość dotarcia z tą wiedzą do większej liczby osób.

Jak co roku Wystawa Teletechnika będzie doskonałą okazją dla  inspektorów i projektantów  do wymiany doświadczeń, a dla firm i podmiotów możliwością  prezentacji nowych rozwiązań i osiągnięć.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich specjalności teletechnicznych i elektrotechnicznych do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Wystawa TELETECHNIKA zostanie dodatkowo uzupełniona o program szkoleń i konferencji. Takie połączenie daje olbrzymie możliwość nawiązania licznych kontaktów oraz konfrontacji profesjonalnej wiedzy z aktualną sytuacją na rynku.
TELETECHNIKA, to jedyna w Polsce tego rodzaju impreza wystawiennicza, obejmująca swym zakresem zagadnienia związane z budownictwem telekomunikacyjnym i instalacjami teletechnicznymi.

 

  1. Przez PIRC będzie realizowany program warsztatów:

W części szkoleń https://tele-technika.com/program-szkolen-towarzyszacych-wystawie-teletechnika-2019/ w zakresie: https://tele-technika.com/budynkowa-instalacja-teletechniczna-i-infrastruktura-teletechniczna-wymagania-dobre-praktyki-co-nalezy-sprawdzic-przy-odbiorze/, Agencja SOMA sprzedała czas dla dwóch firm spoza PIRC i STPXXI: ZAMEL i DIPOL, które wystąpią w temacie niepowiązanym z Rozporządzeniem Budynkowym.

  1. Zaangażowanie w Wystawę zadeklarowały firmy: Astra, Komax, Comsat, Cyfrowy Polsat i Diomar.
  2. Patronat Honorowy nad Wystawą objęła: KRRiTV i UKE , Patronat Medialny: TVP i Cyfrowy Polsat.
  3. Będziemy  podkreślać temat przewodni tegorocznej Wystawy: 30.lecie  telewizji satelitarnej w Polsce.

 

Załączam artykuły z poprzedniej edycji wystawy.

http://pirc.org.pl/pirc-content/uploads/2019/03/njfda.pdf

 

0 Comments

Leave a Reply


%d bloggers like this: