Free songs
PIRC

Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz

Na stronie UKE udostępnione zostały wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.


Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu dokumentu stanowiącego przedmiot postępowania konsultacyjnego, mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. Jednym z sześciu podmiotów, który złożył stanowisko była PIRC.


0 Comments

Leave a Reply


%d bloggers like this: