Free songs
PIRC

Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej – poradnik dla zarządców dróg

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym w ramach Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu PORADNIKIEM dla zarządców dróg pn. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w prasie drogowym.


Jego celem jest przybliżenie problematyki lokalizacji sieci telekomunikacyjnych w pasie drogowym, w szczególności uwarunkowań prawnych lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej, kanalizacji kablowej i kanałów technologicznych zarówno w terenie zabudowy jak i poza terenem zabudowy. W poradniku przedstawiamy również rekomendację dobrych praktyk obliczania opłat za udostępnianie kanałów technologicznych. Warto podkreślić, że poradnik uwzględnia nowy stan prawny związany z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.


Poradnik został także opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji


0 Comments

Leave a Reply