Free songs
PIRC

4 lata po wprowadzeniu Rozporządzenia Budynkowego

W dniach 22-24 marca 2017 roku, w Centrum Expo XXI w Warszawie, odbyły się XV Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2017, które były połączone z Wystawą TELETECHNIKA 2017. Celem tego przedsięwzięcia była popularyzacja branży teletechnicznej oraz promocja wszelkich nowoczesnych standardów budynkowych instalacji telekomunikacyjnych.Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Prezentacje specjalistycznych firm instalacyjnych, producentów oraz dostawców miały na celu rozpowszechnienie informacji na temat wymagań wprowadzonych przez nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Poz. 1289 z 2012 r.), które obowiązują od 23 lutego 2013 roku.


Rozporządzenie Budynkowe wymaga wykonywania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych zawierających między innymi odpowiedniej jakości:

• zespół anten do odbioru telewizji naziemnej i radia oraz telewizji satelitarnej do odbioru sygnałów z dwóch satelitów, najczęściej skierowanych na Hot Bird i Astrę, wraz z okablowaniem oraz elementami ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami;
• infrastrukturę kablową łączącą Telekomunikacyjną Szafkę Mieszkaniową z Punktem Styku (punkt kolokacji urządzeń) zawierającą minimum 2 włókna światłowodowe, 2 kable UTP kat. 5 oraz 2 kable współosiowe;
• węzły dystrybucyjne wykorzystujące profesjonalne systemy multiswitchowe, które umożliwiają pełny dostęp do sygnałów satelitarnych oraz sygnałów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T i radia, a także umożliwiają wielu operatorom kablowym niezależne podłączanie abonentów oraz integrację z instalacjami alarmowymi, domofonowymi i pozostałymi telekomunikacyjnymi.


Wystawa TELETECHNIKA 2017 zgromadziła najlepszych specjalistów projektujących i wykonujących profesjonalne instalacje teletechniczne zgodne z wymaganiami najnowszego rozporządzenia, pracujących w firmach w większości zrzeszonych w Polskiej Izbie Radiodyfuzji Cyfrowej: Comsat, Corab, Diomar, DPM, Elpio, FCA, Komax, Rate Art. i Televes.


Zbiorowe stoisko PIRC

Zbiorowe stoisko PIRC


Sponsorami VII edycji wystawy TELETECHNIKA 2017 byli operatorzy satelitarni Astra CEE i Eutelsat oraz firmy: Cyfrowy Polsat, FCA i Rate Art.


Stoisko Astra CEE

Stoisko Eutelsat


Bardzo dużym powodzeniem wśród zwiedzających wystawę cieszył się Quiz Teletechniczny dotyczący znajomości rozporządzenia.

Quiz Teletechniczny prowadzi Grzegorz Ciosk

Poza fantastyczną zabawą można było otrzymać atrakcyjne nagrody.

Wręczanie nagrody ufundowanej przez Cyfrowy Polsat


Część szkoleniową stanowiły dwie sesje branżowe z zakresu budynkowej instalacji telekomunikacyjnej. W pierwszym dniu warsztatów tematem wiodącym była „Nowoczesna instalacja telekomunikacyjna we współczesnym budownictwie”, natomiast drugiego dnia prelegenci, eksperci i słuchacze szukali odpowiedzi na pytanie „Dlaczego warto pamiętać o infrastrukturze telekomunikacyjnej przy budowie i remoncie budynków?”.

Obydwie sesje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Trudno było znaleźć na sali wolne miejsce.


Jacek Szymczak i Jacek Kosiorek wprowadzają w tematykę warsztatów

Uczestnicy warsztatów PIRC


Uczestnicy szkolenia otrzymali opracowane przez ekspertów PIRC „Wytyczne do projektowania i budowy instalacji TV, TV-SAT, LAN i FTTH …”.

Dużą popularnością cieszył się również „Kodeks dobrych praktyk” opisujący instalacje telekomunikacyjne w budynkach wielorodzinnych, wydany przy współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, rekomendowany przez STPXXI i PIRC.

Dwudniowe warsztaty poprzedzały swoimi bardzo ciekawymi prezentacjami Astra CEE i Eutelsat.

Jacek Szymczak opowiada o dobrych praktykach dla budynkowych instalacji telekomunikacyjnych


Urszula Marzec prezentuje firmę Astra CEE

Marlena Dylewska prezentuje firmę Eutelsat


Organizowana w ramach Targów ELEKTROTECHNIKA wystawa obejmowała również prezentację produktów branżowych oraz konkurs na najlepszy wyrób Wystawy TELETECHNIKA 2017.

W ramach VII Wystawy TELETECHNIKA 2017 przyznane zostały nagrody prezentowanym urządzeniom. Po rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków i produktów komisja postanowiła przyznać I nagrodę ex aequo:

• firmie Diomar Sp. z o.o. za system montażowy sprzętu multiswitchowego RACK-SAT
• firmie Komax za Moduł Teletechniczny Systemowy Punkt Styku 19”.

Natomiast nagrodę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznano firmie Diomar Sp. z o.o. za system montażowy sprzętu multiswitchowego RACK-SAT.

Ponadto wyróżnienie Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI przyznano ex aequo firmie Diomar Sp. z o.o. za system montażowy sprzętu multiswitchowego RACK-SAT oraz firmie Komax za Komax Moduł Teletechniczny Systemowy Punkt Styku 19”.


Wojciech Sosiński dziękuje za nagrodę przyznaną firmie Diomar

Jacek Kosiorek dziękuje za nagrodę przyznaną firmie Komax


Podczas uroczystego otwarcia Targów ogłoszone zostały również wyniki konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU 2016, zorganizowanego przez organizacje branżowe: KIGE, PIIB, PIRC PSE, PZPO i SEP. Więcej szczegółów na: www.tele-technika.com


Nagrodzeni w konkursie OSOBOWOŚĆ ROKU 2016

Nagrodzeni w konkursie OSOBOWOŚĆ ROKU 2016


Jacek Silski Prezes PIRC – nominowany do Nagrody Osobowość Roku w kategorii OTOCZENIE BIZNESU

Nominowanym do Nagrody Osobowość Roku w kategorii OTOCZENIE BIZNESU został również Jacek Silski, Prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej.

Nagrodzone i wyróżnione podczas Wystawy Teletechnika 2017 innowacyjne Systemy RACK-SAT firmy Diomar oraz Systemowe Moduły Teletechniczne firmy KOMAX są ogromnym ułatwieniem przy budowie profesjonalnych Punktów Styku. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Budynkowym, zaprezentowane rozwiązania w pełni integrują elementy systemu z okablowaniem koncentrycznym, światłowodowym i skrętkowym LAN.


Przedstawione Punkty Styku 19” nie wymagają specjalistycznego programowania oraz projektowania. Są to propozycje kompletnych, gotowych do zainstalowania węzłów dystrybucyjnych wykorzystujących profesjonalne systemy multiswitchowe oparte o urządzenia niemieckiej firmy WISI Communications. Wystarczy podać przy zamówieniu ilość klatek schodowych oraz ilość mieszkań aby otrzymać od producenta gotowy System.

Jacek Kosiorek omawia zalety profesjonalnych Punktów Styku 19” oferowanych przez Diomar i Komax


Składając serdecznie podziękowania wszystkim uczestnikom warsztatów i wystawy Teletechnika 2017, już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji wystawy TELETECHNIKA, która odbędzie się w dniach 31 stycznia – 2 lutego 2018 roku.
Do zobaczenia.


Zdjęcia wykonał Wojciech Sosiński.

Zapraszamy również do obejrzenia FOTO-RELACJI z wydarzenia.0 Comments

Leave a Reply