Free songs
PIRC

Sukces PIRC w obszarze działań dotyczących praw autorskich

Miło nam poinformować o sukcesie PIRC w obszarze działań dotyczących praw autorskich.


Postanowieniem z 1 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu odrzucił proponowaną przez STOART, ZASP, ZPAV tabelę wynagrodzeń w całości z uwagi na zarzut PIRC o przejściowej niedopuszczalności drogi sądowej. W postępowaniu Izbę reprezentowała Kancelaria Radcowska C.R.O.P.A.


Sprawa dotyczyła wniosku STOART, ZASP, ZPAV o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z praw pokrewnych do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, praw pokrewnych do artystycznych wykonań aktorów i tancerzy, praw pokrewnych do fonogramów i wideogramów muzycznych na polu eksploatacji reemisja. PIRC wnioskowała (jako pierwsza z uczestników) o odrzucenie tabeli z uwagi na przejściowy brak drogi sądowej, a w drugiej kolejności o oddalenie wniosku. Właśnie ten pierwszy wniosek został przez Sąd uwzględniony. Uwzględniając stanowisko PIRC, która porównała zmiany wprowadzone w tabeli na etapie postępowania sądowego z tymi z postępowania przed Komisja Prawa Autorskiego, Sąd uznał, że wnioskodawcy przedłożyli sądowi inna tabelą niż procedowaną przez Komisję Prawa Autorskiego, czego nie mogli zrobić. Dlatego bez merytorycznej oceny tabeli, Sąd odrzucił wniosek o jej zatwierdzenie.


0 Comments

Leave a Reply


%d bloggers like this: