Free songs
PIRC

Laureaci Konkursu Osobowość Roku 2019

Konkurs Osobowość Roku 2019 rozstrzygnięty!

W Konkursie Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Energetyków Polskich oraz Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej ogłoszono nazwiska Laureatów.


W kategorii NAUKA tytuł OSOBOWOŚCI ROKU 2019 przyznano dr inż. Markowi Łobodzie.

Dr inż. Marek Łoboda jest specjalistą w dziedzinie techniki wysokich napięć, ochrony odgromowej i przepięciowej, prac pod napięciem oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Jest przewodniczącym Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP. Pracę naukową i dydaktyczną rozpoczął na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich. Z Politechniką Warszawską związany jest do dzisiaj, gdzie po przejściu na emeryturę prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz kontynuuje prace o charakterze naukowo-badawczym. Dr inż. Marek Łoboda jest ekspertem reprezentującym nasz kraj w pracach normalizacyjnych komitetów technicznych TC 78 (prace pod napięciem) oraz TC 81 (ochrona odgromowa), w ramach Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechnik.

W kategorii GOSPODARKA tytuł OSOBOWOŚCI ROKU 2019 przyznano ex aequo:

mgr Zbigniewowi Błażejewskiemu i mgr inż. Krzysztofowi Wieczorkowskiemu.

Pan mgr Zbigniew Błażejewski jest Prezesem Zarządu JEAN MUELLER POLSKA. Dzięki niebywałemu instynktowi, sprawnemu działaniu na wielu płaszczyznach takich jak: sprzedaż, marketing oraz analiza aktualnego stanu gospodarki, skutecznie i efektywnie prowadzi firmę. Efektem tych działań jest fakt, że firma Jean Mueller Polska stała się, w bardzo krótkim czasie, jednym z leaderów sprzedaży zabezpieczeń do ochrony instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Zbigniew Błażejewski to niestrudzony propagator problematyki zabezpieczeń i ograniczników przepięć w instalacjach elektrycznych, autor ponad stu artykułów technicznych i ponad stu pięćdziesięciu wykładów i warsztatów. Niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie. To także osoba, która w niebywały sposób potrafi zjednywać sobie ludzi, ceni bezpośredni kontakt zarówno z pracownikami jak i klientami. Dzięki tym cechom jest to niewątpliwie jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób w branży.

Pan Krzysztof Wieczorkowski jest Prezesem Zarządu SONEL S.A. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, gdzie  specjalizował się w systemach automatyzacji oraz Podyplomowego Studium Politechniki Wrocławskiej, gdzie zgłębiał teorię i technikę ochrony przeciwpożarowej. Od wielu lat związany jest z branżą elektrotechniczną. Zbudował pozycję firmy SONEL, która w roku 2008 zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 35 lat szef zespołów pomiarowych, kreator elektrycznych systemów pomiarowych w fotowoltaice i elektromobilności. Zaangażowanie Krzysztofa Wieczorkowskiego w tworzenie coraz bardziej innowacyjnych urządzeń jest doceniane w najróżniejszych konkursach i plebiscytach. Aktywnie uczestniczy we wspieraniu życia kulturalnego w regionie.

W kategorii OTOCZENIE BIZNESU tytuł OSOBOWOŚCI ROKU 2019 przyznano mgr inż. Marcinowi Ocioszyńskiemu.

Pan Marcin Ocioszyński jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 2013 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Badawczego ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W latach 2013 -2016 uczestniczył w pracach komitetu technicznego nr 6 ds. Systemów Zarządzana w Polskim KN. Został wybrany na Członka Rady Normalizacyjnej przy PKN V Kadencji na lata 2020-2023. W latach 2013 -2017 pełnił funkcję Prezesa Fundacji Narodowy Ośrodek Bezpieczeństwa Elektrycznego NOBE. Odbudował silną pozycję Biura Badawczego ds. Jakości SEP na rynku polskim i zagranicznym. Niestrudzenie działa na rzecz podnoszenia świadomości znaczenia dobrowolnej certyfikacji i dobrej jakości wyrobów. Zawsze gotowy służyć pomocą polskim producentom.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się podczas Uroczystej Gali.

Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 odbyła się 5 lutego 2020 roku w Warszawie podczas Gali Otwarcia XXVIII Międzynarodowych Targów Światło 2020 oraz XVIII Targów Elektrotechnika 2020 i X Wystawa Teletechnika.

Wszystkim laureatom i nominowanym gratulujemy!


0 Comments

Leave a Reply


%d bloggers like this: