Free songs
PIRC

11. Konferencja Sieci Szerokopasmowe

28 września w Centrum Konferencyjnym, w Miasteczku Orange w Warszawie odbędzie się 11 Konferencja Sieci Szerokopasmowe, którą swoim Patronatem objęła Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej.Celem przyświecającym powstaniu Konferencji Sieci Szerokopasmowe było stworzenie neutralnej platformy wymiany myśli i doświadczeń podmiotów zainteresowanych rozwojem sieci szerokopasmowych w Polsce. Tematyka oscylować będzie wokół budowy sieci szerokopasmowych, implementacji nowych rozwiązań i technologii, zmian w otoczeniu prawnym, wzmacniania cyfrowych podstaw kraju, efektywnego wykorzystania infrastruktury. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu jest niezwykle ważne w celu zapewnienia konkurencyjności polskiego rynku w stosunku do krajów Europy Zachodniej.


Smart City Forum to konferencja z tradycją.

Jest to z pewnością najważniejsze wydarzenie w roku, jeśli chodzi o idee smart city w Polsce. A z kolei koncepcja smart city jest światowym trendem,bardzo mocno podchwyconym przez polskie samorządy i miasta oraz firmy technologiczne. Dobrze, że w nazwie konferencji pojawia się „forum”, ponieważ to jest właśnie forum przyszłościowych idei, forum wymiany myśli i dialogu o smart city. Bo to jest rzecz fantastyczna, chwilami futurystyczna, ale jednocześnie zjawisko, które dzieje się na naszych oczach. Stajemy się cyfrowym społeczeństwem, cyfrową gospodarką i miasta też chcą być cyfrowe czy inteligentne. – Bogdan Rogala, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy Philips Lighting CEE Podczas dwóch dni konferencji, która odbędzie się w Hotelu Sheraton w Warszawie, skupimy się m.in.: na tematach związanych z inteligentnym zarządzaniem zasobami infrastruktury, wygodnymi i bezpiecznymi płatnościami za usługi miejskie, sharing economy czy bezpieczeństwem publicznym. Agenda Smart City Forum jest pełna aktualnych i ważnych zagadnień, wybranych przez Radę Programową, w której zasiadają kluczowi Eksperci związani z tematyką, wśród nich m.in.: Mariusz Gaca, Przewodniczący Rady Programowej Smart City Forum, Wiceprezes Orange Polska czy Robert Biedroń, Prezydent Miasta Słupska.

Wydarzenie to jest kluczowym spotkaniem ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, kadry zarządzającej, a także naukowców i przedstawicieli biznesu, których działania związane są z rozwojem, wdrażaniem i wykorzystywaniem sieci szerokopasmowych.


Więcej informacji na STRONIE


0 Comments

Leave a Reply


%d bloggers like this: